Giàn giáo nêm

Ảnh 0/4 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
2129 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0911119233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
1 Cây chống nêm 1.0m, 2.0 ly, 1 cụm U Cây 1       88,960 3.2                      88,960
2 Cây chống nêm 1.5m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1      136,220 4.9                    136,220
3 Cây chống nêm 2.0m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1      164,020 5.9                    164,020
4 Cây chống nêm 2.5m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1      202,940 7.3                    202,940
5 Cây chống nêm 3.0m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1      239,080 8.6                    239,080
6 Tay rằng 0.6m - 2.0 ly Cây 1       36,140 1.3                      36,140
7 Tay rằng 1.0m - 2.0 ly Cây 1       61,160 2.2                      61,160
8 Tay rằng 1.2m - 2.0 ly Cây 1       74,500 2.5                      74,500
9 Chống đà giữa - 2.0 ly Cây 1       98,340 3.3                      98,340
10 Chống consol - 2.0 ly Cây 1      189,240 8.3                    189,240
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác